เงื่อนใขของโฮสเรา และ
ข้อตกลงการใช้งาน

December 4, 2018
TermOfUse

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกใช้บริการต่างๆ กรุณาอ่านรายละเอียด เงื่อนไข และข้อตกลงการใช้บริการก่อน

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทน 2DTHCloud ว่า “ผู้ให้บริการ” และแทนตัวท่านว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆของผู้ให้บริการดังนี้ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

เงื่อนใขการให้บริการ

โฮสเรารองรับเว็บทุกรูปแบบแต่หากว่า ทางเราพบว่าโฮสเว็บที่ท่านใช้มีความเป็นอันตรายต่อผู้ใช้บริการคนอื่น ทางเราขอยุติการให้บริการโดยมีข้อตกลงการไม่ให้บริการดังนี้

 1. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็ก ขายบริการทางเพศ ตรวจพบระงับทันทีและไม่คืนค่าบริการ
 3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอัพโหลดไฟล์ เกมส์ ไฟล์.mp3 ทุกชนิดไว้บนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งปล่อยให้ดาวน์โหลดโดยตรงผ่านเซิร์ฟเวอร์ ที่ไม่ใช่บริการฝากไฟล์,เว็บย่อลิงค์สั้น(Link Short URL), Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทรจัน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฎหมาย ตรวจพบระงับการใช้งานทันทีและไม่คืนเงินค่าบริการ
 4. เว็บไซต์ที่เกี่ยว สคริปปํมไลค์,โปรเกมส์,TS3,เกี่ยวกับโกงเกมส์ทุกชนิด, Wp Robot, BMG, WordPress MU บนโฮสติ้ง (Hosting) ห้ามโดยเด็ดขาดพบเห็นระงับทันทีและไม่คืนเงินค่าบริการ หากต้องการเปิดโปรดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเปิดแพกเกจเป็นบริการแบบ VPS เท่านั้น
 5. เว็บไซต์ที่มีการส่งจดหมายขยะ หรือ ปล่อยให้มีการส่งอีเมล์ออกจำนวนมากอย่างผิดปกติ ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ก็ตาม ทางทีมงานต้องระงับการใช้บริการไว้ชั่วคราวทันทีที่ระบบแจ้งเตือน...โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท ตรวจพบระงับทันทีและไม่คืนค่าบริการ
 7. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ Upload/Download ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไฟล์ติดตั้งเกมส์, patchเกมส์ , อนิเมะ, การ์ตูน, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online, ทั้งที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทุกประเภทซึ่งรวมไปถึงนามสกุลไฟล์อื่นๆที่พยายามหลบเลี่ยงด้วยก็ตาม หากเจ้าของลิขสิทธิ์แจ้งรายงานมาจะระงับบริการทันทีและไม่คืนค่าบริการ
 8. เว็บไซต์ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 9. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด รวมไปถึงการทำ Phishing Content
 10. เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
 11. เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรระบบของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Web Space, Database โดยจะอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการเท่านั้น
 12. ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่ตอบคำถามนั้นก็ได้ โดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องไปศึกษาเอง ซึ่งทางผู้ให้บริการ จะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับ Hosting เท่านั้น โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการ คือผู้ให้บริการ Hosting ซึ่งเป็นการดูแลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการเท่านั้น
 13. ผู้ให้บริการ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการทำ Commercial Mass E-mailing หรือที่รู้จักกันในนาม “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น เมื่อตรวจพบจะดำเนินการงดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดใดทั้งสิ้น และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 14. Misuse of system resources, การใช้สคริป หรือ โปรแกรมใดๆ ในการทำงาน โดยที่กินกำลังของ CPU หรือ Storage Space หรือการใช้ Mail Services, Mail Forwarding Capabilities, POP3 Accounts, Autoresponders หรือ Cronjobs ทำงานตลอดเวลาเพื่อส่งคำร้องขอ ไม่ว่ากรณีใดใดไปสู่เซิร์ฟเวอร์ของผู้อื่นบน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งรู้จักกันในนามของ “Attack Server ” ซึ่งหากผู้ใช้บริการท่านใด ประพฤติผิดในข้อนี้ ผู้ใช้บริการท่านนั้นยินดีที่จะรับการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ให้ บริการ และเจ้าของสิทธิเซิร์ฟเวอร์ต่างๆบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศนั้นๆ ซึ่งผู้ใช้บริการได้สร้างความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และการกระทำความผิดนี้ ปรากฏอยู่ในกฎหมายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ โดยมูลค่าการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ 30,000 เหรียญสหรัฐ
 15. กิจกรรมใดๆ ของผู้ใช้บริการที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายไทย ระหว่างประเทศ หรือ ทำให้เกิดความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ ทางผู้ให้บริการ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบแก่เว็บไซต์นั้น จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น รวมทั้งจะงดให้บริการ Domain Name นั้นทันที พร้อมทั้งไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น พร้อมทั้งอาจจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้น โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาเบื้องต้นจากผู้ให้บริการ เป็นสำคัญ
 16. การใช้บริการ จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และจะต้องไม่ใช้ส่งเสริมหรือสนับสนุนต่อการกระทำหรือกิจกรรมใดที่ เป็นการ ไม่ชอบด้วยกฎมาย การใช้บริการ จะต้องเป็นการใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวกับธุรกิจ การค้า การศึกษา การวิจัยและการพัฒนา การเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารใดซึ่งไม่ผิดต่อกฎหมายหรือระเบียบใดๆ ถือเป็นการต้องห้าม เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่หรือลามกอนาจาร ข้อมูลข่าวสารที่ถือเป็นความลับทางการค้า เป็นต้น ในกรณีที่มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ใช้บริการซึ่งได้กระทำการเช่นว่านั้น จะต้องชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการ หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายนั้นทั้งสิ้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากถูกบุคคลอื่นฟ้องร้องหรือกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะปกป้องและคุ้มครองผู้ให้บริการ ไม่ให้รับผิดต่อบุคคลอื่นนั้น ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 17. ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะใช้บริการ ในลักษณะมีความประพฤติดี (Net Etiquette) ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาทิเช่น ไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น กล่าวคือไม่อ่านข้อความส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะใช้ระบบความปลอดภัย ของแฟ้มข้อมูลป้องกันไว้หรือไม่ก็ตาม ไม่เผยแพร่ข้อความ Private Mail ที่ผู้อื่นส่งมากระจายออกไปในวงกว้างโดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจ้าของ ไม่ใช้ภาษาไม่สุภาพ ไม่เผยแพร่ข้อความที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายออกไปยังที่สาธารณะ เช่น Newsgroup หรือ Mailing List ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาร่วมใช้บัญชีของตน หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หากมีการกระทำละเมิดหรือความประพฤติ ที่เสียหายโดยผู้ใช้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว ผู้ให้บริการ ไม่มีส่วนร่วมหรือรับรู้ ในการกระทำหรือความประพฤตินี้แต่อย่างใด
 18. ห้ามผู้ใช้บริการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งในเครือข่ายผู้ให้บริการ และเครือข่ายอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาต ให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกันผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะรักษาความลับของ Password ของตนเองเป็นอย่างดีไม่ปล่อยปละละเลย ให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าเครื่อง คอมพิวเตอร์ของตนเองและปล่อยให้เครือข่ายภายในองค์กรของตนเองอยู่ในสภาพไม่ มั่นคงปลอดภัย จากผู้บุกรุกทางอินเตอร์เน็ต
 19. องค์ประกอบต่างๆ ในบริการที่ผู้ให้บริการให้กับผู้ใช้บริการ ให้ยึดถือตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ เท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่แก้ไขปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ บริการรายใดรายหนึ่ง
 20. ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ผู้ให้บริการอนุญาตให้ใช้ได้ ในระดับที่จะไม่สร้างความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะรับผิดชอบทั้งหมดหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว หากผู้ให้บริการตรวจพบว่าซอฟท์แวร์ที่ผู้ใช้บริการใช้ได้ก่อให้เกิดความเสีย หายกับระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะกระทำการใดๆ เพื่อแก้ไขความเสียหายนั้นตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรก่อนที่จะแจ้งให้ผู้ ใช้บริการทราบต่อไป
 21. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบระบบหากมีปัญหาเกี่ยวกับความ ปลอดภัยของระบบที่อาจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบ ของผู้ให้บริการ หรือลูกค้ารายอื่น โดยผู้ใช้บริการต้องมอบ Password ให้ทันทีที่ผู้ให้บริการขอตรวจสอบ
 22. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเก็บ วิเคราะห์ หรือนำสถิติการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการไปใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ใช้บริการก่อน
 23. ผู้ให้บริการจะตั้งชื่อโดเมนเนมของผู้ใช้บริการตามที่ขอมา เว้นแต่มีเหตุจำเป็น เช่น ซ้ำกันกับผู้ใช้บริการรายอื่นหรือไม่เหมาะสม
 24. ผู้ให้บริการไม่รับประกันในคุณภาพของการรับส่ง ข่าวสาร และ Down-time ของระบบไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายของผู้ใช้บริการอันเนื่องมาจากวงจรสื่อสาร ชำรุด จานแม่เหล็กชำรุด ความล่าช้า แฟ้มข้อมูลหรือจดหมาย ไม่ถึงปลายทาง ส่งผิดสถานที่ เกิดความผิดพลาดในข้อมูล หรือความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดโดยผู้ใช้บริการอื่น ๆ
 25. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิการรับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลภายในเว็บไซต์นั้นสูญหายไป ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเนื่องจากความผิดพลาด ของอุปกรณ์ แม้ว่าผู้ให้บริการจะไม่ได้มีการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ให้ ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดความผิดพลาด หรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใด ดังนั้นผู้ใช้บริการควรมีข้อมูลสำรองไว้เสมอ
 26. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับบริการของผู้ใช้บริการชั่วคราวโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการได้ใช้ Disk Space หรือ Bandwidth เกิน Plan Quota
 27. กรณีที่ผู้ใช้บริการ มีการใช้งานทรัพยากร Server สูง เช่น i/o ,cpu ,ram จนทำให้มีผลกระทบต่อ user อื่นๆ ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับบริการของผู้ใช้บริการชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะไม่คืนเงินค่าบริการใดๆทั้งสิ้น (กรณีเพิ่งเปิดใช้บริการหากมีปัญหาในการใช้งานหรือไม่พึงพอใจในบริการ ทางโอสติ้งจะคืนเงินให้จำนวนเต็มภายใน 30 วัน / กรณีที่ขอคืนเงินและใช้งานเกิน 30 วันทางเราจะคืนเงิน 50% ของจำนวนวันที่เหลือ)
 28. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าใช้บริการตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งค่าใช้บริการ โดยให้ชำระค่าใช้บริการภายใน 7 วัน นับจากวันที่ครบกำหนด หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าบัญชีของผู้ใช้บริการขาดการต่ออายุ บัญชีที่ขาดการต่ออายุ อาจถูกระงับการให้บริการชั่วคราว การระงับการให้บริการนี้ไม่ทำให้ผู้ใช้บริการพ้นพันธะในการจ่ายค่าบริการ
 29. กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดไม่ชำระค่าธรรมเนียมหรือบริการใด ๆ ตามกำหนด ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 30. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้บริการเสริมใด ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเสริมดังกล่าวพร้อมค่าบริการหลักแต่ละงวดและ ปฏิบัติตามเงื่อนไข และระเบียบของบริการนั้น ๆ ตามที่ผู้ให้บริการจะกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นในภายหลัง
 31. กรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลงก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการ จะเป็นผู้พิจารณา หรือเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น
 32. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการให้บริการหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่า ธรรมเนียม และค่าบริการต่าง ๆ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 33. หากผู้ใช้บริการประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 34. การให้บริการจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกยกเลิกการใช้บริการ
 35. เมื่อมีการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการมีสิทธิลบข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งฝากไว้ในระบบของผู้ให้บริการทั้งหมดทันที
 36. หากผู้ใช้บริการต้องการขอสำรองข้อมูลออกจากระบบ หลังจากที่บริการถูกระงับแล้ว อันเนื่องมาจากบริการขาดการต่ออายุ ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปิดระบบแก่ผู้ให้บริการเป็นจำนวน เงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)ต่อครั้ง โดยข้อมูลสำรองจะได้เป็นวันที่บริการถูกงับไว้
 37. ศัพท์ Unlimited(ไม่จำกัด) ที่ปรากฏอยู่ในแพ็คเกจหรือแพลนของผู้ให้บริการ หมายถึงผู้ใช้บริการสามารถใช้งานส่วนดังกล่าวได้โดยไม่มีการจำกัดขีดสูงสุด ตราบใดที่พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ ท่านอื่น แต่หากผู้ใช้บริการได้มีพฤติกรรมการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อระบบและผู้ใช้ บริการท่านอื่นโดยรวม เช่น การใช้งาน CPU , I/O Harddisk หรือ RAM ของระบบเซิร์ฟเวอร์อย่างหนัก ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับบริการของผู้ใช้บริการโดยชั่วคราวไปก่อนจน กว่าผู้ใช้บริการจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือผู้ให้บริการอาจมีการแจ้งยกเลิกบริการขึ้นกับการพิจารณาความเหมาะสมแต่ละกรณี
 38. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการขอเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ และทรงสิทธิที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ละเมิดหรือพยายามละเมิดเงื่อนไข กฎเกณฑ์การใช้บริการ ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีผู้ให้บริการบอกเลิกการเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการด้วยสาเหตุดังกล่าว ผู้ให้บริการมีสิทธิรับเงินมัดจำหรือเงินประกันหรือเงินจำนวนใดๆ ที่ได้รับชำระมาล่วงหน้าได้ทั้งหมดทันที
 39. ผู้ใช้บริการสัญญาจะไม่กระทำ หรือยินยอมให้กระทำ หรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ใดกระทำการใดๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้
 40. ผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎ ระเบียบ คำแนะนำที่ผู้ให้บริการกำหนดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้ให้บริการ และที่จะกำหนดต่อมาในอนาคต กรณีที่ผู้ใช้บริการผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้บริการมีสิทธิ์งดให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้ทันที
 41. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์อ้างได้ว่าไม่รู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง การใช้บริการฉบับนี้ เพราะก่อนการสั่งซื้อบริการทุกครั้ง ทีมงานจะขึ้นให้ผู้ใช้บริการคลิกอ่านเงื่อนใขและข้อตกลงทุกครั้ง

ข้อตกลงการใช้งาน

ทั้งก่อนและหลังการใช้งานมีข้อตกลงดังนี้

 1. หากท่านต้องการยกเลิกบริการ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ทางเราจะคืนเงินเป็นจำนวน 50% ของจำนวนวันที่เหลือ
 2. หากเว็บของผู้ใช้บริการที่ย้ายเข้ามาใช้โฮสเราแล้วเป็นเป้าหมายของการจู่โจมทุกรูปแบบไม่ว่าจะ DDoS,Spam,Mail,Hacker ต่างๆนาๆ ทางเราต้องให้ผู้ใช้บริการนำเว็บเข้า cloudflare ก่อนใช้งานและหลังจากนั้นต้องผ่านกระบวนการแก้ใขปัญหาบัคภายในเว็บ โดยจุดนี้เรามีทีมงานเข้าไปแก้ใขให้ได้ แต่แนะนำให้ติดต่อไปยังผู้พัฒนาสคริปเว็บของท่านก่อน
 3. สำหรับการวิเคราะห์และเพิ่มความเร็วตัวระบบเว็บ โปรนี้เป็นโปรเฉพาะสำหรับการแก้ใขและเพิ่มความเร็วตัวเว็บให้ท่านโดยเราจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ทุกครั้งก่อนท่านขอใช้งานบริการนี้ ทางเราจะบอกเสมอว่า ต้องการชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านตัวโฮสของท่าน เพื่อเข้าไปจัดการระบบและแก้ใขตัวระบบภายในเว็บ ดังนั้นโปรดเข้าใจว่าแต่ละ ระดับมีความแตกต่างกันอย่างไร *ติดต่อผู้ให้บริการเพื่อสอบถาม
 4. สำหรับเว็บไซต์ดูการ์ตูน อนิเมะ โดจิน มังงะ เฮชอนิเมะ ทางเรายินดีรับให้บริการ แต่หากว่า มีการแจ้งเรื่องมาจากทางลิขสิทธ์ทางเราจะระงับบริการชั่วคราวแล้วติดต่อหาท่านเพื่อดำเนินการจัดการปัญหาต่อ
 5. แพลนและทุกแพคเกตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โฮสติ้ง บริการไฟล์ rdp api ต่างๆที่เราให้บริการ หากเราเห็นว่า ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานต่อ ไม่ว่าจะเป็น ใช้งานเกินขีดจำกัดหรือใช้งานสูงตลอดเวลา ทางเราจะติดต่อไป หากไม่มีการตอบกลับภายใน 12 ชั่วโมง ทางเราจะระงับบริการชั่วคราวจนกว่าท่านจะติดต่อกลับ
 6. โดเมนและข้อมูลภายในเว็บของผู้ใช้บริการ หากท่านต้องการย้ายไปยังผู้ให้บริการอื่นเรายินดีย้ายไปให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 7. การชำระเงิน ทุกครั้งจะมีค่าบริการภาษีเพิ่ม 7% แต่ยกเว้นที่มีระบุเพิ่ม เนื่่องจากการชำระทางช่องทางนั้นจำนวนเงินที่ได้น้อยกว่าราคาสินค้า
 8. ข้อมูลภายในเว็บไซต์ของท่าน ทางผู้บริการมีสิทธิืที่จะเข้าไปตรวจสอบเสมอ เพื่อป้องกันไวรัสต่างๆ และ ป้องกันเว็บที่ผิดเงื่อนใขการให้บริการ
 9. การสั่งซื้อบริการทุกครั้งจะไม่มีการใช้ระบบอัตโนมัติในการเปิดให้บริการ ปกติแล้วทางผู้ให้บริการจะทำการเปิดให้ใช้งานเซิร์ฟหลังจากชำระเงินแล้ว 1-48 ชั่วโมง
 10. ก่อนสั่งซื้อบริการทุกครั้ง ทีมงานจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ ขื่อ,เบอร์โทรศัพท์,อีเมล์, ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่าน สำหรับใช้ในการยืนยันตัวตนและเป็นฐานข้อมูลสำหรับตัวเว็บในอนาคต
 11. ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์อ้างได้ว่าไม่รู้เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลง การใช้บริการฉบับนี้ เพราะก่อนการสั่งซื้อบริการทุกครั้ง ทีมงานจะขึ้นให้ผู้ใช้บริการคลิกอ่านเงื่อนใขและข้อตกลงทุกครั้ง

ปัญหาการใช้งาน

เนื่องจากมีระบบที่ต้องการความแตกต่างของผู้ใช้งาน โดยทั่วไปแล้วเรากรณีที่ย้ายมาใช้บริการโฮสของเราและระบบไม่รองรับ แต่ก่อนหน้าที่จะมาใช้งานสามารถใช้ได้ตามปกติ ทางเรายินดีช่วยเหลือแก้ใขให้ฟรี โดยทำเท่าที่ทำได้

เนื่องจากมีระบบที่ต้องการความแตกต่างของผู้ใช้งาน โดยทั่วไปแล้วเรากรณีที่เริ่มทำเว็บแล้วใช้งานโฮสของเรา หากระบบไม่รองรับ ส่วนนี้ขอให้ผู้ใช้บริการแก้ใขเอง